Văn hoá doanh nghiệp

VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG HEBIPHA

 Văn hóa HEBIPHA: Làm gì cũng phải có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, hành động
mạnh mẽ, liên tục kiểm tra cải tiến , tiêu chuẩn hóa thành quy trình chuẩn.

Văn hóa chia sẻ: Chia sẻ công việc, chia sẻ bài học, chia sẻ khó khăn, chia sẻ kinh
nghiệm,… để giúp cho đội nhóm ngày càng phát triển không ngừng.

Văn hóa Gia đình (mỗi thành viên là anh, là chị, là em trong một gia đình. Luôn yêu
thương và làm việc cùng nhau; cùng chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau trong công việc
và cuộc sống.)

Văn hóa Ước mơ: HEBIPHA giúp mỗi thành viên xây dựng Ước mơ , lập kế hoạch
chiến lược đạt ước mơ, Tạo mọi điều kiện để thành viên đạt ước mơ

Văn hóa lòng biết ơn: Luôn biết ơn khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, đội nhóm,
cấp trên, gia đình,…những người góp phần ảnh hưởng đến cuộc sống mình tốt hơn
mỗi ngày, luôn cảm ơn và biết ơn họ.

Văn hoá chịu trách nhiệm 100%: Tất cả là tại mình hãy luôn nhận trách nhiệm về
mình để mình có thể hoàn thiện bản thân tốt hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, sáng tạo,
vượt ngưỡng.