Người 70 tuổi cho sử dụng Hoạt Huyết liều đơn?

Bệnh nhân 70 tuổi bị rối loạn tiền đình nên dùng Hoạt Huyết Nhất Nhất ngày 4 viên chia 2 lần với 1 đợt liệu trình 3 tháng. Có thể dùng nhiều đợt trong năm.