Dược phẩm Hebipha ký hợp đồng gia công với nhà máy dược phẩm Medistar

 

Đây là một bước chuẩn bị cho nền tảng vững chắc của dược phẩm Hebipha. Từng bước nâng tầm chất lượng sản phẩm để phục vụ cho sức khoẻ của người tiêu dùng Việt Nam.