Nhà thuốc Phương Khoa

136, Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội